بیمه های طرف قرار داد کلینیک تخصصی آوای مهر:

1- بیمه تامین اجتماعی

2 بیمه کارکنان دولت (بیمه سلامت)

3- بیمه بانک مرکزی

بیمه های دولتی و تکمیلی چه مبالغی را برای کمک هزینه سمعک شما پرداخت می کنند؟

بیمه های دولتی

هزینه سمعک بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی برای سمعک مبلغ حدود 1/200/000 تومان تقبل می کنند. که برای افراد بالای 7 سال به صورت تک گوشی و برای افراد زیر 7 سال دو گوشی می باشد که مثلا برای کودک 5 ساله شما می توانید از بیمه تامین اجتماعی مبلغی حدود 4/400/000 تومان دریافت کنید.
هزینه سمعک بیمه خدمات درمانی
بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت مبلغ 880/000 تومان می باشد که برای افراد زیر 7 سال بیمه دو برابر تقبل می کند.
کمک هزینه سمعک بیمه سلامت
بیمه سلامت برای بیمه شدگان بالای 5 سال مبلغ 880/000 تومان پرداخت می کند که برای زیر 7 سال حدود دو میلیون تومان است.
تعرفه سمعک بیمه نیروهای مسلح
بیمه نیروهای مسلح یا ارتش برای یک گوش 1/200/000 تومان و دو گوش 1/400/000 تومان پرداخت می کند.

بیمه تکمیلی برای سمعک

هزینه سمعک بیمه آتیه سازان حافظ
بستگی به قرارداد دارد. ولی معمولا تا سقف 500/000 تومان می باشد.
هزینه سمعک بیمه ایران
کمک هزینه سمعک بیمه ایران بستگی به ارگان طرف قرارداد دارد اما معمولا حدود 2/000/000 تومان می باشد.
تعرفه سمعک بیمه آسیا
بستگی به قرارداد منعقد با شرکت ها دارد ولی معمولا 1/500/000 تومان است.
تعرفه سمعک بیمه البرز
بیمه تکمیلی البرز به قرارداد منعقد بستگی دارد ولی حدودا برای هرگوش 500/000 تومان است.
تعرفه سمعک بیمه دانا
تعرفه سمعک در بیمه تکمیلی دانا به نوع قرارداد بیمه با شرکت، سازمان و یا ارگانی دارد که قرارداد را منعقد کرده است.
تعرفه سمعک بیمه میهن
تعرفه سمعک در بیمه میهن به نوع قرارداد بیمه با شرکت ها بستگی دارد ولی معمولا 500/000 تومان برای هر گوش است.
تعرفه سمعک بیمه پارسیان
بیمه تکمیلی پارسیان حدود 700/000 تومان برای هر گوش پرداخت می کند ولی در بعضی از قراردادها بیشتر است.

بیمه سمعک شرکت ها

تعرفه سمعک شرکت نفت
شرکت نفت برای سمعک هر گوش مبغ 1/350/000 تومان تقبل می کند.
تعرفه سمعک صدا و سیما
بیمه صدا و سیما برای کارکنان و بیمه شدگان خود مبلغ 900/000 تومان برای هر گوش پرداخت می کند.
تعرفه سمعک شهرداری
بیمه شهرداری برای بیمه شدگان خود مبلغ 900/000 تومان برای هر گوش تقبل می کند.
تعرفه سمعک هواپیمایی
بیمه هواپیمایی برای بیمه شدگان خود برای سمعک هر گوش مبلغ 250/000 تومان پرداخت می کند.

تعرفه سمعک بانک ها

تعرفه سمعک بانک ملی
بانک ملی برای بیمه شدگان خود تا 3/000/000 تومان کمک هزینه سمعک پرداخت می کند.
تعرفه سمعک بانک ملت
بیمه بانک ملت برای سمعک تک گوشی 1/800/000 تومان و دو گوشی 2/700/000 تومان می باشد.
تعرفه سمعک بانک سپه، کشاورزی و تجارت
تعرفه سمعک بانک سپه، کشاورزی و تجارت برای دو گوش 3/200/000 تومان می باشد.

تمامی حقوق برای کلینیک شنوایی سنجی آوای مهر محفوظ می باشد.

Copyright© 2019 eleven.ir
آدرستهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از منیریه - چهارراه مدرس - ساختمان مدرس پلاک 8 طبقه سوم واحد 8تلفن:+98(21)55474084